პალიატიური მზრუნველობის პრაქტიკული სახელმძღვანელო მზრუნველობის ძირეული გაუმჯობესება შეზღუდული რესურსების პირობებში

17 სექ, 2020
იხილეთ სრული ვერსია

ავტორები: ჩარლი ბონდი, ვიკი ლეივი და რუთ ვულდრიჯი

„პალიატიური მზრუნველობა მუშაობს“ (www.palliativecareworks.org) საქველმოქმედო ორგანიზაციაა (რეგისტრაციის  N 1161919), რომელიც მიზნად ისახავს პალიატიური მზრუნველობის სერვისების განვითარებას შეზღუდული რესურსების პირობებში, ადგილზე არსებულ ინიციატივებთან და ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით. ორგანიზაციას აქვს სწავლების პროგრამები. არაერთი ტრენინგი და სამუშაო შეხვედრა აქვს ჩატარებული ტანზანიაში, ზამბიაში, რუანდაში, განაში, ინდოეთში და სხვა ქვეყნებში. ორგანიზაცია დაკომპლექტებულია მრავალპროფესიული გუნდით, რომელშიც შედიან: პალიატიური მზრუნველობის გამოცდილი ექიმები, მენეჯერები, განმანათლებლები. ეს გუნდი ჩართული იყო თავდაპირველი სახელმძღვანელოს მომზადების პროცესში. 

სახელმძღვანელოს წინამდებარე რედაქციის მომზადებაში ასევე მონაწილეობდნენ ორგანიზაციის „პალიატიური მზრუნველობა მუშაობს“ წევრები, ექიმი ჩარლი ბონდის ხელმძღვანელობით.

პალიატიური მზრუნველობის პრა… by OSGF